MOTTO DRUŻYNY:

"Harcerstwo to nie jest coś, co się umie,

ale to jest coś, czym się jest...."

 
21986376
22135388